เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนทีม 427
 • จำนวนนักกีฬา 1,418
 • จำนวนผู้ควบคุมทีม 68
 • จำนวนกรรมการ 0
 • ผู้ควบคุมทีม+นักกีฬา 1,486
 • ผู้ควบคุมทีม+นักกีฬา+กรรมการ 1,486
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 41 / 164 (25.00%)

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 702
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3073
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:18.213.192.104

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

นักเรียนสามารถปริ้นเกียรติบัตรของตัวเองตามรายการที่แข่งขันได้
จากเมนู พิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา-ผู้ควบคุมทีม หากชื่อผิดพลาด
สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่ครูพิชชยานาฏ หรือ ครูอานนท์
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

:4 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

ปิดระบบลงทะเบียนนักกีฬา วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00น.
และจะเปิดให้แก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนตัวได้ในเวลาถัดไป

:2 ตุลาคม 2560

รายละเอียด :

ให้ประธานสีแต่ละคณะสี มารับ Username , Password เพื่อใช้ในการลงทะเบียนนักกีฬา วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560  ที่ครูพิชชยานาฏ หรือ ครูอานนท์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4

:2 ตุลาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามกลุ่มสี
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ควบคุมทีม
นักกีฬา
1 ฟุตบอล 3 16 7 247
2 บาสเกตบอล 4 22 4 182
3 วอลเล่ย์บอล 4 24 4 204
4 ฟุตซอล 2 12 2 113
5 เซปักตะกร้อ 4 21 4 101
6 เทเบิลเทนนิส 10 60 10 96
7 เปตอง 14 82 14 164
8 กรีฑา 40 190 23 310
รวมทั้งหมด 164 427 68 1,418

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.72567892074585 วินาที