#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีชมพู
1.เด็กชาย ภาคิน อยู่ลือ
2 คณะสีแดง
1.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
4 คณะสีฟ้า
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
5 คณะสีเขียว
1.เด็กชาย สมชาย เยอเบาะ
6 คณะสีม่วง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0099821090698242 วินาที