#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.เด็กหญิง ปิยดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.เด็กหญิง สุภากรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
4 คณะสีเขียว
1.เด็กหญิง กัลยกร เชื้อเตอะ
5 คณะสีฟ้า
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
6 คณะสีม่วง
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0094959735870361 วินาที