#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีชมพู
1.เด็กชาย วุฒิภัทร มหาวงค์
2.เด็กชาย ชนวิชญ์ ชมภูเทศ
2 คณะสีแดง
1.เด็กชาย สุรชา หมื่อแล
2.เด็กชาย ธนกฤต เผ่าต๊ะใจ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย ภรัณญู พงศ์ไพทูรย์
4 คณะสีฟ้า
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
2.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
5 คณะสีเขียว
1.เด็กชาย ธนเดช จาตามหาอินทร์
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
6 คณะสีม่วง
1.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ กาหะ
2.เด็กชาย วาโย วงศ์สุวรรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.30969095230103 วินาที