#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญตัน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.เด็กหญิง อรทัย โว่ยยือ
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
2.เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ดู่
4 คณะสีเขียว
1.เด็กหญิง กิตติมา ปูนันท์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ลำปาแก้ว
5 คณะสีฟ้า
1.เด็กหญิง พัชริกา ชัยวงค์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ปินตาดง
6 คณะสีม่วง
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา
2.เด็กหญิง ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.009652853012085 วินาที