#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
2.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
3 คณะสีน้ำเงิน
1.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
2.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
4 คณะสีเขียว
1.นาย ทรงวุฒิ ขัดวินัย
2.นาย จิรเดช พรมสา
5 คณะสีฟ้า
1.นาย ไตรภพ ภิระบรรณ์
2.นาย นพดล ภูสาม
6 คณะสีม่วง
1.นาย กุลพิฒน์ คำเเพร
2.นาย ธนาเทพ พนาดอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.020848989486694 วินาที