#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสาร
3 คณะสีน้ำเงิน
1.นางสาว กันติยา แซ่มี
2.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
4 คณะสีเขียว
1.นางสาว อรสา เหล่าดง
2.นางสาว ผ่องนภา ตาเป้ง
5 คณะสีฟ้า
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว สุพรรญิการ์ เยซอ
6 คณะสีม่วง
1.นางสาว ยลดา หนองใหญ่
2.นางสาว ธัญชนก มาเยอะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010267972946167 วินาที