#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
2.เด็กหญิง ปิยะดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ร้องขันแก้ว
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
4 คณะสีเขียว
1.เด็กชาย ดำรงศ์ เซอมื่อ
2.เด็กหญิง ดาว คาล่า
5 คณะสีฟ้า
1.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
2.เด็กหญิง พัชริกา ชัยวงค์
6 คณะสีม่วง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010311841964722 วินาที