#
กลุ่มสี
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม
1 คณะสีแดง
1.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
2.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 คณะสีชมพู
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
3 คณะสีน้ำเงิน
1.นาย ณัฐพล ปัญญากาศ
2.นางสาว กันติยา แซ่มี
4 คณะสีเขียว
1.นาย ทิพากร ธรรมะเสน
2.นางสาว อรสา เหล่าดง
5 คณะสีฟ้า
1.นาย นพดล ภูสาม
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
6 คณะสีม่วง
1.นาย กุลพิฒน์ คำเเพร
2.นางสาว ธัญชนก มาเยอะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010218858718872 วินาที